Självförsvar

Flera av de kampsystem vi tränar på Enighet Sportcenter bygger på olika självförsvarstekniker. Inte någon förening i Sverige har större erfarenhet av denna typ av träning, Enighet är en av världens äldsta kampsports-föreningar och startades redan 1892.

Vad är självförsvar?

Den vanligaste beskrivningen är att man försvarar sig mot en attack med  hjälp av sin egen fysiska kraft. Genom träning och åter träning av effektiva tekniker i olika situationer kan man klara de flesta angrepp.

Snabbt och effektivt

Men självförsvar är inte enbart ett antal tekniker så man kan försvara sig så bra som möjligt. Effektivt självförsvar är i grunden även mental träning, ett sätt att tänka logiskt kombinerat med sunt förnuft. Vara uppmärksam på omgivningen och att undvika platser och situationer som kan leda till problem

Viktigt att veta hur man klarar sig ur…

Skulle man hamna i en situation är det viktigt att veta hur man klarar sig så effektivt som möjligt. Är du ensam försök i första hand komma ur situationen annars markera kraftfullt och bestämt att du inte accepterar en attack. Hjälper inte detta återstår troligen enbart att du försvarar dig så verkningsfullt som möjligt. Finns det personer runtomkring försök påkalla deras uppmärksamhet.

Grundträning är viktigast

Att här räkna upp ett antal försvarstekniker med rådet att träna så ofta du kan ger inget effektivt resultat. Om du blir attackerad glömmer man lätt det man övat in om inte grundträningen är tillräckligt bra. Det finns inga genvägar till ett bra och effektivt självförsvar.

Professionella instruktörer

Givetvis måste du träna under professionella instruktörer där träningen byggs upp kring realistiska situationer. Detta har Enighet. På kort tid kan du träna upp dig för att klara dig i en situation. Samtidigt tränar du upp smidighet, snabbhet som styrka och när du lär dig ett kraftfullt självförsvar. Dessutom utvecklas ditt självförtroende vilket är den viktigaste egenskapen för att effektivt lära dig försvara dig.

Låt inte lura Dig!

Det finns seriösa föreningar i Malmö vilka erbjuder självförsvarskurser men tyvärr finns det också oseriösa med ledare vilka inte har rätt bakgrund, erfarenhet eller kunskaper. Valet är ditt, men skall du börja träna någon kampsport i Malmö, se till att den klubb du väljer har den bakgrund de uppger! GAK Enighet har 125 år erfarenhet, det säger det mesta.