Enighet idag

ENIGHET har idag närmare 2.500 medlemmar i sina 11 sektioner.
Enighet i Malmö är en modern förening där kombinationen elit och bredd har gjort att klubben tillhör eliten inom de flesta av sina idrottsgrenar. Inte minst Enighets satsningar på integration har betytt mycket för föreningens utveckling.

Enighet idag

Kansliet

GAK Enighet har ett modernt och fullt utrustat kansli. Här finns avdelningar för verksamhetsplanering, växeltelefonist, ekonomi, data/IT, kopieringsrum, sammanträdesrum och utbildningslokal.

Föreningen tillhör sammanlagt sju specialidrottsförbund och har stor administration vilket ställer höga krav på service nivån. Här finns möjligheter till kopiering, fax, e-mail, framställning av trycksaker via datorer och mycket annat.

Samtliga sektioner har dessutom sin egen kontaktperson på kansliet och kan få ”specialhjälp” om så behövs. Växeln är öppen 80 timmar i veckan då man har möjlighet att få svar på eventuella frågor.

Styrelsen

Enighets huvudstyrelse har samtliga varit eller är aktiva i någon sektion på Enighet Sportcenter. Alla har dessutom en bred kompetens inom de områden som berör Enighets verksamhet.

Följande personer ingår i huvudstyrelsen:

Ordförande: Carl-Axel Robertsson
Sekreterare: Leif Almö
Kassör: Gunilla Livgren
Ledamöter: Christian Larsson
Robert Tegel
Håkan Lapovski
Suppleanter: Errol Carlsson
Christer Silvnell
Revisor: Bengt Petersson
Skolsamarbete

Sedan många år har Enighet ett omfattande idrottsutbyte med nästan samtliga grund- och gymnasieskolor i Malmö och ibland även skolor utanför kommunen. Vi erbjuder mot en låg avgift ”prova på” verksamhet i toppklass. Träningen kan omfatta enstaka timmar, hela idrottsdagar eller regelbundet återkommande tider varje vecka.

Vårt största engagemang inom ramen för vårt samarbete med skolan är i skolorna i Södra Innerstaden där vi utvecklat olika samarbetsmodeller för de olika årskurserna. Detta arbete har i första hand bedrivits med skolan på ”andra sidan gatan”, Sofielundsskolan.

Integration

Enighet har medlemmar från över 70 länder, både killar och tjejer, i åldrarna 4 – 85 år. Trots att Enighet är en över 120 år ”ung” kampsportsförening är över 40% av medlemmarna tjejer.
Flera av våra tränare kommer från länder i och utanför Europa men det är viktigt att påpeka att när de blir tränare är det enbart på grund av sina egna kunskaper och skicklighet i sin sport. I alla våra barn- och ungdomssektioner idag har en majoritet av medlemmarna sina rötter i andra länder.

Föreningen är en naturlig integrationsplats oavsett ålder, kön, hudfärg, nationalitet, religion eller politisk övertygelse.

Hit kommer alla med ett gemensamt intresse, att komma i form med bra träning och få en meningsfull fritidssysselsättning samt att träffa nya vänner. Något som genomsyrar hela vår verksamhet är att på Enighet gäller samma regler för alla.

Projekt

Enighet driver tillsammans med olika myndigheter och organisationer ett antal projekt inom idrott, arbetsmarknad och kriminalvård. Flera av Malmös stadsdelsförvaltningar arrangerar dessutom olika föreningsdagar under vår och höst där vi deltar med skärmutställning och uppvisningar från våra sektioner.

Sedan 2012 har Enighet varit en av aktörerna i Kraftsamling Herrgården, en tvärsektoriell samverkansprocess för att utveckla Herrgården och har under åren varit aktiv i fem temagrupper. (Trygghet och Säkerhet, Utbildning och Lärande, Mötesplatser och Social mobilisering, Kultur och Fritid).

Enighets mångåriga och idoga samhällsengagemang har uppmärksammats av avdelning för trygghet och säkerhet i Malmö Stad. Enighet är som enda kampsportsklubb en av sex utvalda föreningar (RGRA, Hela Malmö, FC Rosengård, AF Barrikaden och United Sisters) att aktivt samarbete med stadskontorets avdelning för trygghet, integration och säkerhet i Malmö Stad. Enighet deltager även vid olika SSP-grupper (Skola, Socialtjänst och Polis).

Föreningen är dessutom representerad vid flera andra arrangemang som: Föreningarnas Dag, Olympic Day, 1 maj Folkets Park, Föreningsmässan Open your eyes for Malmö på Malmö Högskola, olika friskvårdsmässor, våra egna uppvisningsdagar med öppet hus m m. I 19 år var Enighet även med på Malmöfestivalen och drev då, utan några anmärkningar, det mycket populära ”Öltältet” på Stortorget. Allt netto under alla dessa år gick oavkortat till föreningen då alla ställde upp ideellt. År 2003, med mycket kort varsel, beslöt festivalledningen att överlåta denna verksamhet till kommersiell aktör.

Sedan 1986 då Enighet Sportcenter invigdes har ett nära samarbete skett med såväl KRAMI, där vi tagit hand om kriminellt belastade ungdomar vilka på olika sätt fått komma ut i arbetslivet. Genom åren har vi även tillsammans med myndigheter tagit hand om personer som fått göra Samhällstjänst för att på detta sätt få komma i kontakt med det ideella föreningslivet och samhället i stort. Detta har även lett till att personer som kommit i kontakt med föreningen även sedan börjat träna hos oss.

Under alla år har vi kontinuerligt haft besök av hela skolor som klasser. På Enighet Sportcenter har vi även en skola som hela veckan har gymnastik hos oss och tidigare hade skolverksamhet inom ramen för bland annat IV (Individuellt Val).

Utbildning

Enighet satsar mycket tid och resurser på utbildning och fortbildning inom föreningen. Vi vet att högklassig träning betyder nöjda medlemmar som stannar länge. Varje sektion har en huvudinstruktör som ansvarar för ett antal klubbinstruktörer och aspiranter. Dessa utbildas kontinuerligt och följer noga nyheter och förändringar inom respektive gren.

Internet

Enighet var tidigt ute med att inse betydelsen av att finnas på Internet och lanserade sin hemsida redan februari 1996.
Här på vår hemsida samt på Facebook får du aktuella uppgifter om föreningen, tävlingsresultat, tider, priser etc.

Japanska föreningen

Enighet har ett mångårigt samarbete med Skånes Japanska Förening som har sitt bibliotek på här på Enighet Sportcenter. Ett par gånger om året anordnar vi gemensamt olika kulturdagar och föreläsningar för föreningens medlemmar. Ett uppskattat och välbesökt inslag i vår verksamhet.