Enighets vänner

Sällskapet Enighets Vänner blev stiftat den 22 april 1936.
Sällskapets ändamål är att samla nuvarande och före detta medlemmar från GAK Enighet i Malmö för bevarandet och stärkandet av gemensamma minnen och upplevelser inom idrotten.

Medlemsskap kan erhållas av den person som tidigare tillhört eller visat intresse för moderklubben GAK Enighet.
Ansökan om detta medlemsskap skall insändas till Sällskapets styrelse och godkännas av denna.

Vad gör vi då i Enighets Vänner?

Jo – vi samlas flera gånger om året för olika aktiviteter. Vi gör studiebesök på intressanta arbetsplatser. Vi diskuterar moderklubbens framfart nationellt och internationellt.
Varje år avhåller vi en sillfrukost och en stor gåsfest för våra medlemmar. Vår duktiga evergreens orkester står för dansunderhållningen.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande: Torsten Lindow
Vice Ordförande: Uno Olsson
Sekreterare: Ingrid Olsson
Kassör: Gunilla Liwgren
Ledamot: Ralph Edeklev
Suppleant: Lena Lindow
Suppleant: Yvonne Skog
Suppleant: Kjell Quick
Revisor: Lars Inge Gustafsson
Klubbmästare: Gunilla Liwgren
Krönikör: Gunilla Liwgren
Valberedning: Ted Hedlund
Åldermän: Knut Hünger