Övriga sporter

Iaido

IAIDO – konsten att dra det japanska svärdet

IAIDO (居合道) är idag en japansk modern budoart: Konsten att dra det japanska svärdet. Ursprungligen var träningen baserad på att utveckla effektiva tekniker för att använda i strid. Iaido innehåller även flera moment av meditativ träning.

Iaidō tränas i första hand ensam mot tänkta motståndare och följer då noga bestämda rörelsemönster. Iaido kan även tränas med partner.

Karaktäristiskt för iaidō är att utövaren drar svärdet och hugger i samma rörelse. Iaido utvecklades av samurajer för att användas och fungera i strid. Idag övar man i princip samma tekniker. Många utövare har börjat med iaido för sitt intresse för japanska traditioner, motion, eller mental och själslig utveckling. För att träna iaido på GAK Enighet skall man ha tränat eller träna även annan budoart i föreningen.

Det finns även SM och internationella mästerskapstävlingar i Iaido.

På enighet finns två skilda iaidogrupper. Den ena tränar musō shinden-ryū kombinerat med zen nippon kendo renmei seitei iaidō, med Fredrik Broman som instruktör. Den andra tränar iaido med instruktion från Stefan Stenudd.

 

Bujin Do Arnis

Bujin Do Arnis har fokus på försvar mot och hantering av vapenoch är ett komplement till Bujin Do Ju-Jutsu. Slag- och blockeringsdrillar med och utan vapen utgör kärnan i träningen. De första vapnen att lära sig hantera är enhandsvapen som påkoch kniv, därefter kommer tvåhandsvapnen stav och svärd.

För att börja träna krävs ett bra fotarbeteoch en god koordinationmed händer, fötter och höfter.

Miniminivå för att deltai grundträningen är gult bälte i Bujin Do Ju-Jutsu eller minst ett års aktiv träning i Filippinska kamparter som Arnis, Kali eller Escrima. Våra instruktörer avgör om tillräcklig nivå uppnås för deltagande.

 


Stöd ENIGHET – Spela på Svenska Spel via vår hemsida »