Enighets vänner

Sällskapet Enighets Vänner blev stiftat den 22 april 1936.
Sällskapets ändamål är att samla nuvarande och före detta medlemmar från GAK Enighet i Malmö för bevarandet och stärkandet av gemensamma minnen och upplevelser inom idrotten.

Medlemsskap kan erhållas av den person som tidigare tillhört eller visat intresse för moderklubben GAK Enighet.
Ansökan om detta medlemsskap skall insändas till Sällskapets styrelse och godkännas av denna.

Vad gör vi då i Enighets Vänner?

Jo – vi samlas flera gånger om året för olika aktiviteter. Vi gör studiebesök på intressanta arbetsplatser. Vi diskuterar moderklubbens framfart nationellt och internationellt.
Varje år avhåller vi en sillfrukost och en stor gåsfest för våra medlemmar. Vår duktiga evergreens orkester står för dansunderhållningen.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande:
Vice Ordförande:
Sekreterare: 
Kassör: 
Ledamot:
Suppleant:
Revisor:
Klubbmästare: 
Krönikör:
Valberedning: 
Åldermän:
Kjell Qvick
Uno Olsson
Ingrid Olsson
Gunilla Liwgren
Torsten Lindow
Ralph Edeklev
Lars Inge Gustafsson
Gunilla Liwgren
Gunilla Liwgren
Ted Hedlund
Knut Svensson